Tandemtour 2002

Tiny en Anton samen op de tandem door Noordoost-Duitsland en langs de Elbe

Als ik daar nu zo over begin zal ik daar zeker op deze webstek op goed moment aandacht aan schenken. De meest mensen houden wel van horror verhalen.
Zoals gezegd we lieten ons niet afschrikken.
Het jaar daarop zijn we na de fiets voor negenhonderd gulden bij Swinkels in Hoorn te hebben opgeknapt, door Oostfriesland en Sleeswijk - Holstein over de Fünen, Seeland naar Zweden gefietst. Waar wij ondanks alle pech en zorgen om de tandem (daar kom ik een ander keer dus op terug) Toch een mooie vakantie hebben gehad. Terug zijn we van Zweden overgestoken naar Travemünde en vandaar weer teruggefietst naar huis.

Het jaar daarop hebben we een tocht gemaakt langs Maas, Saar, Moezel, Rijn, Lahn en door Hoog Sauerland waar we bij Montferland weer ons land binnenkwamen en daar aangekomen, de trein naar huis teruggenomen. We verwachtten elk moment door het achterwiel te zakken en dat terwijl we, voor ons vertrek toch een nieuw achterwiel hadden laten maken bij de "Fietsenmaker" in Hoorn,voor het lieve bedrag van 900 gulden (!!!)zo duur vanwege een dure Hügi-naaf. Maar als dan de eerste ellende bij Gouda al weer begint wordt je wel een beetje verdrietig,maar OK hier kom ik later nog op terug!

Het jaar daarop zijn we toch weer met de tandem op vakantie gegaan. Dit omdat ik een mailtje aan de Schauff fabriek heb gestuurd waarin ik over ons leed vertelde en deze heeft ons een Alesisvelg opgestuurd die er inderdaad een stuk robuuster uitzag dan de Mavisvelg die achteraf bezien, totaal niet was berekend op de krachten, waaraan een tandemachterwiel wordt blootsteld.
Let wel ik heb het hier steeds over de 48 spaaks uitvoering!
Hoe groot was dan ook de opluchting dan ook groot toen we de Weser in Duitsland bereikten zonder enig probleem. Helaas waren we door de falende Hüginaaf gedwongen een ander achterwiel te kopen. We konden onze trappers wel in de rondte draaien, maar schoten daar weinig mee op. Letterlijk. Dus konden we pas verder toen we een ander achterwiel hadden gekocht!
Maar goed we konden voorlopig weer vooruit, werd pas precair toen we enkele honderden kilometers verderop door ons voorwiel zakten en dat we dankzij de hulp van een Duitse aannemer, die Anton naar een verderop gelegen stad reed, en terug! en ons daarmee uit de brand hielp. We zijn overigens verder zonder grote problemen naar huis gereden en hebben evengoed een goede reis gehad.

Hmmm... ik denk dat ik toch maar een apart deel van deze site ga wijden aan onze gevallen van pech, voor de lezer vermakelijk en leerzaam.
Dus dat komt ook nog.