Tandemtour 2008

Op de tandem door Engeland en België

Tandemtour 2002

Tandemtour 2006

Zingen in de kerk Om de kathedraal van York kan je natuurlijk niet heen, wij waren uiteraard ons zeer bewust dat je als toerist dit imposante bouwwerk niet onbekeken kan laten, daarom gingen ook wij, als zovelen ook de kathedraal binnen. De drukte in de kerk stuitte ons echter tegen de borst en het feit dat slechts tegen betaling de rest van de kerk te bezichtigen viel maakte in mij bijna de jonge Jezus in mij wakker, die indertijd ook behoorlijk te keer ging bij de tempel van Jerusalem.
Ik onderdrukte deze gevoelens omdat ik wellicht verkeerd begrepen zou worden! Dus verlieten daalden wij weer spoorslags van de trappen van dit imposante gebouw af. Wij verwijlden dan liever op de markt en in winkelstraten waar we ook slecht tegen betaling goederen meekregen, maar dit waren tenminste eerlijke handelaren die zich met deze ruilhandel bezig hielden om zich een sober bestaan te kunnen permiteren.
Omdat lopen vanwege Tiny's post-polio-syndroom niet tot haar favoriete bezigheden behoort deden wij extra rustig aan en ons voordeel met de ruime aanwezigheid van horecagelegenheden. Dezelfde handicap en de immer dreigende regen weerhield ons van verdere bezichtiging van de stad, tenminste niet in dien mate zoals kwieke wandelaars dat zouden doen.
Wij kenden onze beperking en hielden het bij aanschouwen van rustieke winkeltje welke snoepgoed dan wel kant verkochten en dit alles in even rustieke straatjes
Enige opwinding ontstond wel toen op een pleintje met dikke in het midden onze aandacht werd getrokken door een kat, die duidelijk naar iets op zoek was.
Het bleek hem te doen zijn om een nestvlieder die zich hulpeloos in het struweel verborgen hield. Zijn ouders ondernamen vruchteloze pogingen de rover af te leiden, maar als een toezichthoudende man de kat niet met een stok had verdreven had er somber uitgezien voor het jong. Even was hij gered, wij vreesden echter dat hij vroeg of later evengoed ten prooi zou vallen aan de kat.
Heel zielig, maar als je vergelijkt met het aantal dat wij dood langs de weg vinden, kan men indien het vogeltje geslachtofferd wordt door de kat, dit toch meer rangschikken onder de noemer "natuurlijke doodsoorzaak".
Inmiddels hadden wij naar ons idee genoeg gezien van York en keerden wij terug naar onze uitvalsbasis "Costa" dronken daar nog een kop koffie en besloten wij dat het wel mooi was geweest en reden wij de regen trotserend terug naar de tent.
Het mooi en regenachtig geweest en dat laatste bleef het nog de hele avond!
Dat neemt niet weg dat we nippend aan ons glaasje wijn en snoepend van een hartige hapje ons avond in tevredenheid doorbrachten.

Rustiek regenachtig straatje De burcht van York
De kathedraal